Samari

Dobrovolníci Samari, o.s. poprvé navštívili spolupracující organizace

Zlín 4. března - Někteří dobrovolníci již vědí, jak potřebným lidem pomohou.

Dobrovolníci občanského sdružení Samari se poprvé přímo v terénu seznámili s organizacemi, které projevily zájem o spolupráci. Akce se uskutečnila v pondělí a společně navštívili čtyři zařízení - občanské sdružení Handicap (?), Domov pro seniory Lukov, Domov pro matky s dětmi v Otrokovicích a Charitu sv. Anežky, domov pro seniory v Otrokovicích. Přímo na místě si tak dobrovolníci vyslechli, co by jednotlivá zařízení konkrétně požadovala. Někteří z nich již vědí, kde by chtěli pomáhat, v hlavě již mají dokonce několik nápadů, jak potřebným zpestřit jejich nelehkou životní situaci.

Na cestu po Zlínsku se v pondělí v 9:30 vydalo celkem pět dobrovolníků a dva zástupci občanského sdružení Samari. Jako první navštívili humanitární sdružení Handicap (?), které ve Vizovicích na Zlínsku pořádalo pro své klienty ozdravný pobytový tábor. Organizace by uvítala především nadšené kreativní lidi, kteří by přišli s novými nápady a projekty, jak postiženým dětem zpestřit život. Jednat by se mohlo například o pořádání veřejných akcí na podporu integrace znevýhodněných dětí, ale i o vedení nových zájmových kroužků.

Po příjemném setkání se výprava přesunula do lukovského Domova pro seniory, který pečuje o 217 klientů. Pracovníci domova by uvítali mladé dobrovolníky pro jakoukoliv činnost. Na všechny obyvatele zařízení jsou totiž pouze čtyři sociální pracovnice. Organizace během roku nabízí svým klientům řadu aktivit, a to například kuželkový turnaj, při němž se senioři setkají i se svými kolegy z jiných zařízení tohoto druhu na Zlínsku. Pracovnice by ale uvítaly také osobní asistenci, kdy by si dobrovolníci mohli se seniory povídat, vyjet s nimi na procházku nebo vést zájmové kroužky.

Třetí zastávkou byl domov pro matky s dětmi v tísni. V domově je pět bytových jednotek a v současné době v něm kromě žen, jež se dostaly do tíživé životní situace, žije i sedm dětí. "Pro tuto organizaci se ihned nadchla jedna z našich dobrovolnic. Paní Alena P. má své děti již odrostlé a chce svůj volný čas někomu darovat a být užitečná. Dokonce se nabídla, že jednou za měsíc by sem mohla docházet i o víkendu. Zřejmě nejvíce by se věnovala dětem tak, aby maminky mohly mít i chvilku jen samy pro sebe," popsal předseda Samari, o.s. František Tomanec.

Pro charitní domov v Otrokovicích hledá nyní Samari, o. s. dobrovolníky, jež by pocházeli přímo z Otrokovic. Zástupci sdružení proto v nejbližších dnech chtějí navštívit místní střední školy a seznámí studenty se svým projektem. Charitní domov patří k menším zařízení tohoto druhu, jeho cílovou skupinou jsou senioři, nemocní, osamocení a zdravotně postižení lidé, kteří nejsou schopni postarat se sami o sebe nebo o svou domácnost nebo ti, kteří by museli být kvůli svému zdravotnímu stavu umístěni v nemocnici nebo jiném zdravotním či sociálním zařízení.

Z celodenního "výletu" byli dobrovolníci nadšení. Někteří z nich již mají dokonce jasno, kde své dobré srdce a pomoc nabídnou, řadě z nich se již v hlavě zrodily první projekty. "Úplně mě nadchl domov v Lukově. Je to neuvěřitelné jaká tam vládla příjemná atmosféra, přístup personálu byl úžasný. Chtěla bych jim pomoci, společně s přítelem už máme i nějaké nápady - třeba recitační kroužek nebo aromaterapii," prozradila dobrovolnice Hana Ryšková, která se Samari, o.s. přihlásila společně se svým partnerem Petrem Kopečným. Podílet by se chtěla i na projektech humanitárního sdružení Handicap (?). Oba mladí lidé již každoročně vykonávají dobrovolnickou činnost s dětmi. "Nemusíme ale pracovat spolu, může se stát, že Hanka odjede i do jiné organizace. Tím, že spolu chodíme, rozhodně nemusíme tvořit dobrovolnický tandem," smál se. Od práce se seniory si oba mladí lidé slibují především rozšíření svých zkušeností ve speciální pedagogice.

Dobrovolnické centrum Samari naplňuje jednu ze dvou hlavních činností občanského sdružení Samari. Centrum se zaměřuje na zprostředkovávání dobrovolnických služeb nejrůznějším organizacím. Jeho pracovníci zajistí zájemcům odborné proškolení, zaplatí za ně pojištění a další náklady spojené s výkonem této činnosti. Veškeré další informace, včetně základního dotazníku, najdou zájemci na našich internetových stránkách www.samari.cz. Kontaktovat nás ale mohou i na čísle 777 808 777, na e-mailové adrese dobrovolnici@samari.cz nebo osobně na adrese Burešov 4886, Zlín.


S přáním příjemného dne


František Tomanec

předseda Samari, o.s.


Související články:


Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru