Samari

Dobrovolnické centrum Samari získalo akreditaci Ministerstva vnitra ČR


Zlínskému občanskému sdružení Samari se podařilo získat akreditaci Ministerstva vnitra ČR. Žádost organizace podala 15. prosince, ministerstvo ji Dobrovolnickému centru Samari udělilo o dva dny později. Akreditace je platná na dobu tří let.

„Pro Dobrovolnické centrum Samari to znamená nejen prestiž, že tuto činnost děláme dobře, ale také možnost žádat o finanční podporu na zkvalitnění služeb, jež našim dobrovolníkům poskytujeme,“ připomněl František Tomanec, předseda Samari, o.s.
Příslušný správní orgán tak oficiálně uznal, že Dobrovolnické centrum Samari je způsobilé dělat dobrovolnickou činost na území Zlínského kraje. Ta spočívá zejména ve vysílání dobrovolníků k seniorům, handicapovaným i v pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.
„Těší mě, že naše snažení bylo korunováno úspěchem,“ prozradila pisatelka žádosti Petra Nováková, místopředsedkyně sdružení. „ O vzdělávání našich dobrovolníků, proplácení jejich jízdného a úhradu dalších výdajů spojených s dobrovolnickou službou jsme se snažili starat i bez akreditace. Nyní je však můžeme i pojistit,“ dodala Nováková.
Dobrovolnické centrum Samari má v současné době více než 30 aktivních dobrovolníků a spolupracuje s pěti přijímacími organizacemi. Kromě péče o potřebné ve Zlínském kraji má za sebou i úspěšnou zahraniční letní brigádu v ukrajinském Vinogradovu.

Více informací:
Alena Rusová
jednatelka Samari, o.s.
tel.: 777 808 777


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru