Samari

Bangladéšský student a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Samari o.s., zlínská charitativní organizace a Mezinárodní oddělení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) intenzívně spolupracuje na přípravě možnosti studia na UTB pro 19-letého bangladéšského chlapce jménem Stiive Suvo Adhikary. Ten je absolventem vzdělávacího programu křesťanské organizace Bangladesh Children´s Sponsorship Services, která dlouhodobě spolupracuje se Samari o.s. Stiive se na UTB hlásí do bakalářského programu aplikované informatiky.

Stiive vystudoval střední školu s orientací na přírodní vědy a přihlásil se ke studiu stomatologie na vysokou školu v Dháce. Jeho rodina není příliš majetná, proto jeho otec vybral školu s nejnižším školným. Bohužel, tato škola zkrachovala a rodina Stiiva tak přišla o veškeré peníze, které do vzdělání syna vložila. Pro Stiiva se tímto zcela uzavřela možnost studovat ve své vlasti či v sousední Indii.

Protože jde o skutečně nadaného a po vzdělání toužícího chlapce, ujala se jeho případu paní Eva Moskalová, manželka českého lékaře a misionáře Milana Moskaly, který se svojí rodinou v Bangladéši působí. Paní Eva požádala organizaci Samari, aby pro Stiiva zjistila možnost studia na některé z českých vysokých škol.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zareagovala na dotaz pozitivně. Jako nejpřijatelnější se jeví přihlášení Stiiva do bakalářského programu aplikované informatiky. Cesta k nástupu ke studiu na UTB však bude pro něj ještě dlouhá.

Stiive se bude muset dostavit do ČR k nostrifikační zkoušce, která potvrdí jeho dosažené vzdělání pro účely studia v ČR. Následně se musí vrátit do Bangladéše kvůli vyřízení víz do České republiky. Do doby, než bude případně přijat k řádnému studiu na UTB, ponese veškeré náklady sám.

Jeho nemajetná rodina však není schopná těmto finančním nárokům dostát. Proto žádáme pro Stiiva pomoc. V první fázi půjde o náklady spojené s nostrifikací jeho vzdělání, ověřením potřebných dokladů a příletem do ČR. Náklady jsme vyčíslili na 111.500 korun.

Najdou se sponzoři, kteří přispějí na splnění Stiivova snu? Sponzor může poskytnout svůj dar na základě Darovací smlouvy, kterou vystaví Samari, o.s. Dar je odpočitatelnou položkou ze základu daně.

Finanční dary lze zasílat na účet Samari, o.s., www.samari.cz, číslo účtu 218 695 925/0300, variabilní symbol 11111.

Nevyčerpané finanční prostředky z etapy před přijetím Stiiva ke studiu na UTB ve Zlíně mohou se souhlasem sponzora později sloužit k financování nákladů jeho řádného studia v ČR.


Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru