Samari

Beseda o dobrovolnictví v Unii Kompas

V nízkoprahovém zařízení s názvem T-klub, které provozuje zlínské občanské sdružení Unie Kompas o.s., zaměřené na děti a mládež ve věku 13-21 let, se v minulém týdnu uskutečnila večerní beseda na téma dobrovolnictví.

Tři dobrovolníci z řad Samari o.s. a jejich koordinátorka se přišli jak podělit o své osobní zkušenosti, zážitky a snažit se pozitivně motivovat potenciální mladé dobrovolníky, tak i zjistit pohled současné mládeže na dobrovolnictví a jejich morální hodnoty. Z počátku debaty postupně každý dobrovolník seznámil posluchače se svým osobním příběhem, cestou k dobrovolnictví a obecným životním postojem. Při vyprávění si zájemci mohli prohlédnout foto alba z dobrovolných aktivit Samari. Následně probíhala více než hodinová otevřená diskuze nejen o dobrovolnictví, ale i osobních zájmech a různorodých aktivitách T-klubu. Pro všechny zúčastněné bylo toto povídání něčím novým a bezesporu cennou zkušeností. Předávání informací, naslouchání jiných názorů a hlavně oboustranná komunikace s dětmi a mládeži je podstatným základem a ta správná investice do budoucna.


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru