Samari

Programy DC

Představujeme jednotlivé směry dobrovolnických aktivit.

PROGRAM DĚTI a MLÁDEŽ

Program je určen opuštěným dětem ve věku od 5 do 16 let. Klade si za cíl prospět jim v oblasti prevence, podpory, péče, pomoci a přátelství. Pravidelné setkávání a trávení volného času s vybraným dospělým, navázání přátelského vztahu a společné zážitky dítěte s pozitivně orientovaným mladým člověkem dokáží samy o sobě hodně. V doprovodu důvěryhodného člověka má dítě možnost poznat svět i mimo zařízení, v němž vyrůstá. Vyškolený dobrovolník zpravidla za dítětem přichází jednou týdně na 2 až 3 hodiny.

 

PROGRAM SENIOR

Posláním programu je pomoci překonat samotu a psychické krize lidí v období stáří. Dobrovolníci mají možnost docházet do domovů důchodců, ústavů sociálních služeb, pomáhat v pečovatelské službě, případně také navštěvovat nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných. Jejich náplní práce je povídat si se starými lidmi, naslouchat jim, číst s nimi časopisy a knížky, vyjít ven na procházku. Dobrovolníci mohou také navštěvovat staré lidi v jejich domácnostech, naslouchat jejich vyprávění, případně jim i pomoci s drobnými domácími pracemi.


PROGRAM HANDICAPOVANÍ

Tento program zahrnuje dvě cílové skupiny zdravotně postižených. První jsou děti a mladí lidé, kteří se sdružují v klubech a specializovaných zařízeních pro handicapované. Kreativní dobrovolník může vést zájmový kroužek, uspořádat sportovní nebo kulturní akci nebo provádět osobní asistenci. Cílem programu je snaha o co největší začlenění postižených do majoritní společnosti. Druhou skupinu tvoří mentálně retardovaní jedinci soustředění v ústavech sociální péče. V těchto případech najdou uplatnění spíše dobrovolníci zralejšího věku, kteří jsou ochotni věnovat se „svým“ klientům dlouhodobě. Stačí s nimi občas posedět, zahrát si jednoduché hry, poslat jim pohled apod.


PROGRAM KRIZOVÉ UDÁLOSTI

Program počítá s vyhledáním dobrovolníků, kteří by byli v případě nenadálé krizové události ochotni pomáhat postiženým při odstraňování způsobených škod. Jedná se o jednorázové dobročinné aktivity koordinované Integrovaným záchranným systémem.


PROGRAM ZAHRANIČNÍ BRIGÁDY

Účastníky tohoto programu mohou být jen předem prověření dobrovolníci s odpovídající morální, fyzickou a psychickou způsobilostí. Podmínkou jejich účasti je rovněž pravidelná aktivita v rámci některého z výše uvedených programů.

Více o zahraniční dobrovolnické činnosti


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru