Samari

Děti oslavily Halloween

Dobrovolnické centrum Samari připravilo zábavný halloweenský večer nejen pro děti z Dětského centra na Burešově.
Všichni malý návštěvníci Halloweenské párty museli na začátku projít strašidelnou zkouškou. Na osmi stanovištích plnili úkoly jako například slalom na koštěti, míchání lektvaru, hod ropuchou do dálky a podobné činnosti hodné každého čaroděje. Za svůj výkon byli ohodnoceni a dostali vysvědčení. Sladkou tečkou večera byl čarodějný rej za zvuků hudby spolu s občerstvením, které připravily děti z Dětského centra.
 
Dobrovolnické centrum Samari je spolufinancováno z prostředků Zlínského kraje.    

Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru