Samari

Dobrovolnické setkání v Horizontu Zlín

Dobrovolníci DC Samari na Týdnu zdraví v Horizontu Zlín

 

 

Dobrovolníci DC Samari využili akce Týden zdraví a rozšířili si své dovednosti  v sociální práci. V Horizontu byla možnost přímo v praxi vyzkoušet speciální terapeutické techniky a terapie, např. muzikoterapii, arteterapii. Velmi zajímavý byl exkurz do systému psychiatrické péče v ČR při přednášce MUDr. Vaňka, lékaře Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Obrovský úspěch měla přednáška o USA našeho dobrovolníka pana Škrabaly!

Horizont je denní zařízení, poskytující ambulantní a terénní sociální služby lidem s duševním onemocněním (psychózy) ve stabilizovaném stavu. Klienti zde tráví svůj volný čas, společně se učí navracet zpět do pracovního procesu, zbavují se sociální izolace. Je to prostor pro setkávání lidí.

Co čeká naše dobrovolníky? Útulné prostředí a zajímavá činnost. Dobrovolníci zde pomáhají dotvářet volnočasové aktivity, dělají společnost klientům (hrají stolní hry, povídají si), mohou doprovázet klienty (trasování). Velmi oblíbené jsou přednášky.

Mnozí klienti jsou natolik zdravotně způsobilí, že naopak hledají možnost „přiložit ruce k dílu.“ Snaží se sami vypomáhat jinde.

Zajímá Vás lidská psychika? Jste studenti a chcete se seznámit s terapiemi v praxi? Jako dobrovolníci v Horizontu máte možnost.

Můžete nabídnout pracovní činnost, při které by vybraní klienti Horizontu mohli získávat opět pracovní návyky? I tím máte možnost pomáhat.

Samari

Dobrovolnické centrum Samari je podporováno Zlínským krajem.


 


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru