Samari

Dobrovolník Samari organizuje Charitativní běh Lukov

V sobotu 22. září se od 15hodin uskuteční Charitativní běh Lukov. Start je u farní zahrady v Lukově na ulici Pod Kaštany. Trasy dlouhé čtyři a necelých 13 kilometrů končí na stejném místě – u farní zahrady. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny ve složení minimálně jeden dospělý a jedno dítě. Zúčastněný běžec nebo skupina přispějí částkou 100 korun. Výtěžek ze startovného Charitativního běhu Lukov bude předán Dětskému centru Zlín. Běh sponzoruje farnost Lukov a obec Lukov.

„Běh může pomáhat nejen našemu tělu a duchu, ale i ostatním lidem,“ říká dobrovolník Samari a hlavní organizátor Charitativního běhu Lukov Pavel Pekař. Tato myšlenka dala život nezávodnímu běhu, jehož startovné bude věnováno na pomoc Dětskému centru ve Zlíně na Burešově.

„Vybraná částka poslouží na úhradu vstupného pro děti a dobrovolníky na kulturní a společenské akce a bude po skončení běhu na farské zahradě v Lukově předána řediteli Dětského centra Zlín MUDr. Jiřímu Sýkorovi,“ dodává Pekař, který toto zařízení navštěvuje.

„Náplní práce dobrovolníka v dětském centru je navštěvovat jedno konkrétní dítě a individuálně se mu věnovat. Dobrovolníci s dětmi mohou jít na procházku, hrát si, jít do města nebo s dětmi navštívit v regionu různé sportovní či kulturní akce. Čas, který dobrovolníci věnují klientům centra, přispívá k rozvíjení dětského poznání okolního světa a také ke zlepšení jejich psychického stavu,“ vysvětluje Johana Ajglová, koordinátorka Dobrovolnického centra Samari.

Charitativní běh, na jehož organizaci se budou vedle Pavla Pekaře podílet také další dobrovolníci Samari, má dvě kategorie. Tou první je samostatný běžec s délku trasy 12,8 kilometrů. Druhá je rodinná běžecká trasa s minimálně jedním dospělým a jedním dítětem. Zde je délka trasy 4,4 km.

„Ve druhé „rodinné“ běžecké trase nemusí nutně běžet rodič a dítě, ale například i starší bratr s mladším sourozencem. Podmínkou však je, aby trasu absolvovali společně,“ upřesňuje Pekař.

Obě běžecké trasy mají start a cíl na stejném místě. Jsou vedeny po zpevněných silničních cestách. Profil tratě je převážně rovinatý.

Trasa, v jejímž cíli je zajištěno drobné občerstvení, může být absolvována buď během nebo tzv. Indiánským během, což je kombinace chůze a běhu (100 kroků pěšky a 100 kroků běží).

Další informace:

Pavel Pekař, hlavní organizátor běhu

mobil: 777 08 61 07

e-mail: behlukov@gmail.com

www.behlukov.cz

 

Dobrovolnické centrum Samari je spolufinancováno z prostředků Zlínského kraje.

 


Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru