Samari

Doučování dětí ze Zlínska

Samari ve spolupráci s nadačním fondem Albert připravilo doučování pro děti a mládež. Služba je bezplatná a jejím cílem je zlepšení studijních výsledků žáků.

Doučování dětí ze Zlínska


O co jde:

Chceme pomoci především dětem ze sociálně slabých rodin a dětí klientů Azylového domu příp. zlínských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež zlepšit jejich školní výsledky, pokud mají zájem a jsou ochotni se s naší pomocí vzdělávat.


Nemají vaše rodiny možnost platit dětem další doučování ?

Nemá nikdo z vašeho okolí předpoklady pro vaše doučování ?


Cílem naší služby je pomoci Vám zlepšit školní prospěch. Součástí jsou také společné tvořivé práce, zábavné vzdělávání a přátelské prostředí, ve kterém si můžete povídat se svými novými kamarády.

Služba je bezplatná. Doučování mohou využít i vaši kamarádi a spolužáci.

Projekt podporuje Nadační fond ALBERT.


Jak to probíhá:

Doučování a dohled nad přípravou do školy probíhá na základě vzájemné domluvy

v domácnosti žáka, v prostorách knihovny UTB nebo v učebně Samari. Příprava trvá minimálně jednu hodinu týdně. Podle možností a zájmu dětí se práce prodlužuje nebo v týdnu opakuje.


Něco navíc:

Získáte novou radost ze života, zvýšíte si sebevědomí a společenské zapojení. Děti získají pozitivní vztah ke vzdělávání. Prohloubí se spolupráce a výměna zkušeností mezi generacemi. Pro spolupracovníky nabízíme navíc finanční odměnu. Samozřejmostí je přátelský přístup a komunikace, pochopení vaší situace a zachování mlčenlivosti.

Kam se obrátit:

Hana Strouhalová, tel.: 777 808 777, office@samari.cz">office@samari.cz, www.samari.cz


Bertík 2018 - Jdeme do toho


Letáček.pdf 

 

 Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru