Samari

Klub zdraví Samari: Muzikoterapie

Prvního září začaly žáčkům a studentíkům opět studijní povinnosti a většina ostatních nastoupila po dovolené zpět do práce. Roztočil se nový kolotoč povinností, úkolů a starostí. Ti, kdož si našli v podvečer čas k návštěvě přednášky Muzikoterapie, určitě nelitovali. Vždyť hudba, jako terapeutický prostředek, je zmíněna už v Bibli.

Hudebník Jan Trunda hovořil o hudbě a jejích tónech, o zvucích, melodiích, rytmech, o tom, jak to všechno může být spojováno v konečný celek. Mluvil také o hudebních nástrojích a o předmětech, které se k vyluzování tónů nebo zvuků používají.

Zdůraznil individuální vliv, jak aktivní, tak pasivní, hudby na cítění a vnímání každého jedince.

Návštěvníky besedy určitě příjemně naladila a po duši pohladila přednesená ukázka vlastní tvorby Jana Trundy.

V závěru večera pan Jan Trunda odpovídal na otázky a diskutoval s posluchači. Poukázal ale také na to, jakým pozlátkem na lidi umí „hudební průmysl“ působit.

Děkujeme panu Janu Trundovi za zajímavou přednášku, která nejednoho z návštěvníků pobídla k zamyšlení nejen o hudbě, ale o životě jako takovém, o jeho hodnotách, o našich prioritách a životních cílech. „Žít tak, abych se za sebe nemusel stydět“ není vůbec jednoduché, ale o to krásnější je pak vlastní prožitek.

Samozřejmě děkujeme Statutárnímu městu Zlín a Zlínskému kraji za podporu projektu „Klub zdraví Samari“.

Současně Vás zveme na další přednášku Klubu zdraví Samari, která se koná 6.října 2010 v 18 hodin v suterénu 21. budovy. Tentokrát bude přednášet MUDr. Jaroslav Minařík na téma Pohybem ke zdraví.Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru