Samari

Moskytiéry a studna pro Bangladéš

Na besedě o Bangladéši s českým misionářem doktorem Milanem Moskalou se v sobotu 30. července sešlo v sále modlitebny Církve adventistů sedmého dne ve Zlíně – Malenovicích na sedmdesát posluchačů. Poutavé vyprávění, doprovázené četným obrazovým a audiovizuálním materiálem, nastartovalo obnovení veřejné finanční sbírky pro Bangladéš. Samari, o.s. shromažďuje na čísle účtu 218288609/0300, v.s.888 finanční prostředky na zakoupení dalších moskytiér pro nejchudší obyvatele malarických oblastí této země a na stavbu studně ve škole Narayanpur.

Chudoba, přelidněnost, nemoci, vysoká negramotnost, rozsáhlé přírodní katastrofy, celková zaostalost, ale i naděje na lepší život v podobě možnosti získání vzdělání a nového nasměrování – to bylo hlavním obsahem besedy s charismatickým, pro dobro jiných neúnavně pracujícím misionářem panem doktorem Milanem Moskalou. Ředitel adventistické zubní kliniky v hlavním městě Bangladéše Dhace po své denní službě navštěvuje nemocné, zakládá školy v chudinských brlozích, o víkendech jezdí po zapadlých vesničkách a zdarma lidem ošetřuje zuby. To je jen částečný výčet jeho aktivit. Pan doktor a jeho rodina pomáhají Bengálcům již 13 let. Na ukončení této služby nepomýšlejí. Naopak. Pan doktor před posluchače předložil své další plány.

„Než jsem odjel na dovolenou do Česka, byli jsme v oblasti Silhet. Jsou tam velmi ubozí lidé, asi největší bída, co jsem zatím v Bangladéši viděl. Také nejvíce chorob a destruhovaných zubů u jednoho pacienta jsem viděl právě tam. Pro darování moskytiéry vybíráme ty nejchudší lidi. Vždy vyzvu, aby vystoupili sirotci, vdovy a vdovci a přišli dopředu. Pak se ptám na dlouhodobě nemocné, postižené, nezaměstnané, polosirotky a tak postupně jdu dál až všechny sítě i deky rozdáme,“ říká doktor Moskala.

K čemu Bengálci potřebují moskytiéry? „ Tato speciální, jemně tkaná síť proti hmyzu poskytuje prevenci proti nákaze malárií. Zabrání přenosu malárie z nakaženého komára na člověka. Jedna moskytiéra v Bangladéši stojí 2 až 3 USD,“ vysvětluje Eva Moskalová.

Komáři se líhnou ve vodě, která je v Bangladéši téměř všude (rybníky, rýžová pole, potoky atd.), během celého roku. Přenášejí malárii a horečku Dengue. Místní obyvatelé jsou tak chudí, že si moskytiéru nemohou koupit nebo používají starou, ve které jsou velké díry a proto je neúčinná. Komáři napadají člověka především v noci uvnitř i mimo budovy. Nebezpečí malárie existuje v celé zemi s výjimkou hlavního města Dháky.

„ V Parkul jsem spal u jednoho dědečka. Bylo mi ho hodně líto, sám ležel na lavici a mně dal svou tvrdou postel. Zatuchlá moskytiéra, kterou nade mne roztáhl. měla plno děr a bylo očividné, že je pěkně stará, až jsem se bál pod ní spát. Tak jsem mu samozřejmě jednu krásnou novou daroval. Byl velmi šťastný. Svůj vděk vyjádřil dotekem obou mých chodidel,“ vypráví doktor Moskala.

Za dva roky doktor Moskala nakoupil moskytiéry za 45.986 Kč, tj. 2.434 USD. Jde tedy přibližně o 900 rozdaných moskytiér. Jenže moskytiéry i deky pomalu docházejí. Na zakoupení dalších je třeba shromáždit finanční prostředky. Ochotní dárci mohou využít veřejné finanční sbírky Samari, o.s.a svůj příspěvek poslat na číslo účtu 218288609/0300, v.s. 888.

Z prostředků veřejné finanční sbírky Samari, o.s. dále přispěje na stavbu studny pro školu Narayanpur na západě Bangladéše v okrese Rajshahi, kterou navštěvuje 57 dětí. „Studna by měla být 50 m hluboká, aby tam byla kvalitní voda. Sloužila by pro školní kuchyni a aby se děti mohly napít a umýt. V současnosti musí prosit o vodu a nosit ji z nedaleké vesničky. Rozpočet na stavbu studny je 15.000 korun,“ doplňuje Petra Nováková, vedoucí projektu na pomoc bengálským dětem.Zpracovala Alena Rusová, jednatelka Samari, o.s., 777 808 058


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru