Samari

Návštěva z Maranathy a Pomoci bez hranic

Samari bylo v nedávných dnech poctěno návštěvou představitelů dvou nejvýznamnějších spolupracujících organizací. Předseda sdružení Pomoc bez hranic Jan Lauterbach a ředitel pražské Maranathy René Metz s manželkou se tu zastavili na své zpáteční cestě ze Zakarpatské Ukrajiny.

Řeč se točila především o zajištění dnes už tradiční prázdninové dobrovolnické brigády v městě Vinogradovo. Kardiologické oddělení místní okresní nemocnice by se v nejbližší době mělo dočkat dokončení rekonstrukčních prací, které započaly o prázdninách roku 2008. Samari ve spolupráci se zmíněnými organizacemi se i tentokrát postará o výměnu oken, dveří, položení dlažby a provedení maleb a nátěrů. Zájem dobrovolníků o tuto akci již přesáhl možnosti jejich uplatnění, takže se bude muset vybírat. Není bez zajímavosti, že jednou z podmínek účasti je finanční příspěvek v hodnotě nejméně pěti set korun.

Maranatha se rovněž významnou měrou podílí na realizaci rozvojového projektu Paprsky naděje. Postarala se o sponzorování vzdělání 250 bengálských dětí pocházejících z nejchudších vrstev obyvatelstva. Spolupráce vzpomenutých sdružení se osvědčila také při odstraňování následků loňské povodně v Jeseníku nad Odrou.Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru