Samari

Pomoc zaplaveným

Děkujeme, že pomáháte potřebným
Majitel společnosti Green Ways, s.r.o. pan Václav Rathouský reagoval jako první na výzvu Samari, o.s. k pomoci zaplaveným. Na účet pohotovostního fondu Samari sýpky dnes jeho firma odeslala 100 000 korun.

Pomocnou ruku zaplaveným lidem podala obec Březnice, která ve spolupráci se SAMARI vyhlásila sbírku na pomoc oblastem postiženým letošní povodní. Lidé mohou přispět na pomoc zaplaveným finančně - do zapečetěné pokladničky přímo na Obecním úřadě Březnice během otevírací doby a to do 30.05.2010.
Další formou pomoci je materiální pomoc. Vítané jsou čistící  a desinfekční prostředky (např. SAVO), nové gumáky, gumové rukavice, kartáče, rýžáky, metly, lopaty, prací prostředky, kbelíky, hadry … Materiální sbírka bude probíhat na Obecním úřadě Březnice v pátek 21.05.2010 od 12:00 do 17:00 a v sobotu 22.05.2010 od 10:00 do 12:00. Případně v jinou dobu po dohodě na tel. 725 121 093.  
 
 

Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru