Samari

První pomoc zaplavené Ukrajině předána

Za spolupráce občanských sdružení Pomoc bez hranic, Maranatha Help a zlínského Samari byla v minulých dnech zaplaveným oblastem Ukrajiny předána první zásilka humanitární pomoci od českých dárců. Jednalo se o třináctitunový náklad obsahující především nábytek a ošacení. Do dobročinného centra adventistické církve v západoukrajinském městě Vinogradovo jej kamionem brněnského sdružení Pomoc bez hranic převezl koordinátor humanitárních aktivit společnosti Maranatha Help, Rudolf Reitz. Odtud byl zástupci postižených lokalit neprodleně rozvážen nejpotřebnějším rodinám a sociálním ústavům. S další podobnou zásilkou se počítá na konci září. Měla by obsahovat také potraviny a stavební materiál.

Rudolf Reitz neřídil kamion s humanitárními dary českých lidí poprvé. Od roku 1992, kdy se začal profesionálně věnovat dobročinným aktivitám, najezdil po cestách Evropy, Asie a Afriky statisíce kilometrů. Zaskočil jsem za nemocného kolegu a byl jsem rád, že jsem při jedné cestě viděl výsledky letní brigády v nemocnici ve Vinogradovu. Mohu akci jen pochválit. Dále jsme se domlouvali na dalším postupu při pomoci do zaplavených lokalit. Co potřebují víme, zrychlené odbavení humanitární pomoci čekáme ze strany celních orgánů. V současné době připravujeme náklad z Německa pro Ukrajinu.

Vlastní náklad materiálních darů zajistilo sdružení Pomoc bez hranic. Podle jejího předsedy Jana Lauterbacha, rovněž legendárního řidiče s humanitární pomocí, si ukrajinští zástupci charitativních organizací přejí kromě stavebního materiálu dodat také potraviny, především kukuřičnou mouku, na kterou jsou zvyklí. Nezbývá, než ji dovézt od nás", dodává Lauterbach, "díky katastrofě je na příděl a ve větším množství se na místě prakticky koupit nedá".

Občanské sdružení Samari se na pomoci Ukrajině podílelo příspěvkem na dopravu darů ve výši 10 000 Kč. Část pocházela z veřejné finanční sbírky, do které významným darem přispěl především Martin K. ze Zlína. "Jakékoliv, i sebemenší finanční pomoci si nesmírně vážíme. Kdo osobně poznal situaci na Ukrajině, dobře ví, jak je potřebná. I bez katastrof tu zhruba jedna třetina lidí žije pod hranicí chudoby", říká předseda Samari František Tomanec, který se spolu s dalšími českými dobrovolníky nedávno účastnil dobročinné mise v západoukrajinském Vinogradovu. Příspěvky na příští humanitární výpravu je možno posílat na účet Samari, o.s. 218288609/0300 v.s. 8881, případně osobně předat v sídle zmíněné organizace na adrese Burešov 4886, 760 01 Zlín.

Související článek:


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru