Samari

Přednáška o památkách UNESCO v Lukově

Senioři z Domova pro seniory v Lukově se poslední listopadový den mohli dozvědět více o památkách UNESCO v České republice.
Přednášku pro ně připravil dobrovolník a vášnivý cestovatel Petr Škrabala. Senioři se vydali virtuální procházkou, která začínala v Praze, pokračovala přes Telč, Český Krumlov až po poslední památku zařazenou do seznamu UNESCO – židovskou čtvrť a baziliku sv. Prokopa v Třebíči. Senioři mohli shlédnout fotografie památek a dozvědět se o nich mnoho zajímavých informací.
 
Dobrovolnické centrum Samari je spolufinancováno z prostředků Zlínského kraje.  

Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru