Samari

Příběh ze slamu Paddardia

Hiramoni

Hiramonina rodina nyní žije v malé místnosti ve slamu Paddardia. Pochází ale z vesnice Kolmakanda v okrese Moimonshin.
Jednoho dne se jejich vesnicí přihnala silná bouře a zničila všechno co měli. Proto se rozhodli odejít do Dháky a začít nový, lepší život. Zde je ale čekalo velká zklamání. Proto že Hiramonin otec Moinuddin velmi starý nemůže najít žádnou práci. Proto rodinu živí matka Jochna, která pracuje v oděvní továrně. K rodinnému rozpočtu musí přispívat i děti. Hiramoni má ještě tři bratry a dvě sestry. Děti prodávají na ulici čaj, sbírají papír a láhve u silnice a dále je prodávají.
Jednoho dne se její starší sestra Fatema doslechla o škole Paddardia. Dozvěděla se, že v této škole nechtějí za vzdělání žádné peníze a dokonce dostanou zdarma notesy, pera, tužky a učebnice. Vzala svou sestru a setkala se s učitelkou Anjonou. Ta je vzala do své třídy. Hiramoni je velmi inteligentní a hodná dívka. Školu navštěvuje pravidelně. Ráda by se stala zdravotní sestrou a pomáhala lidem.
Rodina Hiramoni je velmi šťastná za vzdělání, které se jejich dceři dostává. Jsou velmi vděční všem lidem, kteří podporují tuto školu a poskytují dětem vzdělání.

 

Podpořte vzdělání Hiramoni. Přijďte nakoupit vánoční dárky na naši charitativní aukci. Vánoční charitativní aukce se koná v úterý 8.12. od 18 hodin v Baťově vile. 


 


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru