Samari

Samari pomáhá v Březolupech

V roce 2010 postihlo 80-letou obyvatelku obce Březolupy paní Josefu S. velké neštěstí. Oheň totálně zničil celý její dům. Za pomoci dobrých lidí a pracovníků médií, např. redaktorky Blesku Slávky Červené, se podařilo v krátké době postavit na stejném místě nový domek a vybavit ho nejzákladnějším nábytkem.

Samari, o.s. ve spolupráci s brněnskou humanitární organizací Pomoc bez hranic vypomohlo dodáním starší kuchyně. Její pracovníci se osobně postarali o smontování a upevnění skříněk na zeď. Zbývá poslední úprava – zakoupení a odborné přimontování pracovní desky stolářem.


Pomoc paní Josefě S. se uskutečnila v rámci projektu Samari sýpka, kde dárci svým pravidelným příspěvkem vytvářejí jakousi pomyslnou „sýpku“. Ta je k dispozici alespoň některým z těch, kteří v důsledku nemoci nebo přírodní katastrofy trpí tě lesně, duševně nebo duchovně. Samari sýpka je prostor pro každého, kdo se chce svým, byť jen nepatrným dílem, podílet na okamžité pomoci. Nikdo z nás neví, zda to někdy nebude sám potřebovat. Přispět můžete i Vy. Číslo účtu Samari sýpky je 221290435/0300, v.s.777.


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru