Samari

Samari připravuje Týden pro seniory

Dobročinná organizace Samari, o.s. připravuje ve spolupráci s jazykovou školou Lingua a s dalšími organizacemi (například s Městským divadlem a s Krajským úřadem ve Zlíně) na dny 1. až 5. října Týden pro seniory. Dobrovolníci Samari dochází za seniory do čtyř domovů již od roku 2008. Připravovaná akce je ale namířena na veřejnost. Klade si za cíl aktivovat seniory k většímu zapojení se do společenského dění. Týden pro seniory proběhne pod záštitou náměstka primátora Statutárního města Zlín Miroslava Kašného.

Rok 2012 byl vyhlášen Evropskou unií rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Na základě toho probíhá nejen v naší republice, ale také jinde v Evropě řada zajímavých akcí. Ve Zlíně budou této myšlence věnovány dny od 1. do 5. října 2012.

Zlínský Týden pro seniory vznikl z podnětu aktivní seniorky a spolupracovnice Samari paní Milady Macků. Ve spolupráci s jazykovou školou Lingua je na každý den prvního říjnového týdne připravena jedna až dvě akce a to nejen pro seniory. Za zmínku určitě stojí přednáška paní Zuzany Baudyšové, které se občané mohou zúčastnit ve středu 3.10. od 17 hodin v prostorách jazykové školy Lingua.

„Velmi si vážíme toho, že paní Baudyšová, jedna z ambasadorek roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, přijala naše pozvaní,“ prozradila koordinátorka dobrovolníků Samari Johana Ajglová.

Na programu je dále ukázková hodina angličtiny, dotované představení v Městském divadle, přednášky o vlivu reklamy a o zdravém stravování, beseda s cestovatelem, hra s rytmem a nebude chybět ani zahajovací bohoslužba za seniory.

„Chceme využít myšlenku roku aktivního stárnutí k poukázání na nezastupitelné místo seniorů ve společnosti a také inspirovat seniory k možným aktivitám. Rádi bychom vytvořili základ pro následující ročníky podobných akcí pro seniory, ale již

v jejich vlastní režii a tím přispěli k budovali pomyslného mezigeneračního mostu,“ shrnuje iniciátorka akce Milada Macků.

Ve spolupráci s Klubem českých turistů Zlín se v návaznosti na „pracovní týden“ pro seniory uskuteční v neděli 7. října nenáročná vycházka do přírody. „Sejdeme se na otrokovickém nádraží, odkud v 8.16 hodin vyrazíme za krásami chřibských lesů,“ nastínila předsedkyně Samari Petra Nováková.


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru