Samari

Samari (takřka) v Samaří fotodokumentace

 

             podél Samaří                       samařská krajina                      judská poušť

 

            pohled k Jerichu                   text o Samaritánovi                 Samari u místa činu

  

             Samari a spol.                          Jericho                                    na pastvu  

            obydlí beduínů                       pouští k moři                          Mrtvé moře

                Masada                             Kumrán                       kvetoucí Galilea

                  v Nazaretě                    také v Nazaretě                       pohled z Karmelu

 

       Genezaretské jezero        chaverut neboli přátelství       Západní břeh Jordánu

    Západní břeh - vzpomínka               betlémska krajina                Betlém - strom míru

           Betlém - oráč                          Betlém - ovečky                    Betlém - pastviny

 Betlém - budoucnost        Jeruzalém - město pokoje               nový Jeruzalém

 

 Jeruzalém - střet světa    Jeruzalém - Samara        Jeruzalém - 23. žalm

    Jeruzalém - židovská čtvrť        Jeruzalém - zeď nářků          Jeruzalém - zeď naděje

    Jeruzalém - Getsemane           Jeruzalém - Via Dolorosa         Jeruzalém - prázdný hrob

  

Související

Samari  (takřka) v Samaří


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru