Samari

Senioři dětem

S podporou projektu ČSOB pomáhá regionům jsme pro Vás připravili projekt cílený na doučování žáků a předávání zkušeností starší generace. Služba je zcela zdarma.

Doučování dětí (ZŠ, SŠ) seniory ze Zlínska

 


O co jde:

Chceme pomoci především dětem ze sociálně slabých rodin a dětí klientů Azylového domu příp. zlínských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež zlepšit jejich školní výsledky, pokud mají zájem a jsou ochotni se s naší pomocí vzdělávat.


Nemají vaše rodiny možnost platit dětem další doučování ?

Nemá nikdo z vašeho okolí předpoklady pro vaše doučování ?


Cílem naší služby je pomoci vám zlepšit školní prospěch. Součástí jsou také společné tvořivé práce, zábavné vzdělávání a přátelské prostředí ve kterém si třeba najdete také nové kamarády.

Služba je bezplatná. Projekt podporuje statutární město Zlín a Fórum dárců, z.s.

v rámci programu ČSOB pomáhá regionům 2017- Jarní výzva.

Doučování mohou využít i vaši kamarádi a spolužáci.


Jak to probíhá:

Doučování a dohled nad přípravou do školy probíhá na základě vzájemné domluvy

v domácnosti žáka, v prostorách knihovny UTB nebo v učebně Samari. Příprava trvá minimálně jednu hodinu týdně. Podle možností a zájmu dětí se práce prodlužuje nebo v týdnu opakuje.


Něco navíc:

Senioři získají novou radost ze života, zlepší si sebevědomí, společenské zapojení. Děti získají pozitivní vztah ke vzdělávání. Prohloubí se spolupráce a výměna zkušeností obou generací. Pro seniory nabízíme navíc finanční odměnu. Samozřejmostí je přátelský přístup a komunikace, pochopení vaší situace a zachování mlčenlivosti.

 

Kam se obrátit:

Hana Czvalingová, tel.: 777 808 777, email: office@samari.cz

Více informací na www.samari.cz

Samari, z.s., Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

                                   Leták.pdf

 


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru