Samari

Sponzorky pomáhají dětem

Slavný římský filozof Seneca jednou pravil: „Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“

Touto radou se nejspíše řídí i dvě nejpravidelnější příznivkyně Samari paní Helena a paní Olga. Své peníze každoročně věnují na pomoc dětem, především těm postiženým. Tento rok jejich peníze pomohli hned dvakrát – Emě Zouí a dětem z Dětského centra na Burešově.

Desetiletá Ema Zoe je dítě se závažným kombinovaným postižením (centrální koordinační porucha - kvadruparéza, mikrocefalie, dětská mozková obrna - 80% postižení mentální i tělesné). Ema je imobilní a tudíž zcela odkázaná na pomoc druhé osoby. A právě usnadnit její mobilitou pomohl dar paní Heleny a Olgy. Finanční prostředky, které věnovaly, pomohly zakoupit speciální kočárek. 

Druhá část daru obou dárkyň byla věnována na nákup kol a odrážedel pro děti z Dětského centra na Burešově. Děti se mohou radovat z dvou kol a čtyř odrážedel.


Tímto bychom chtěli velmi poděkovat paní Olze a paní Heleně za jejich dary. Jejich nezištná pomoc rozsvěcuje úsměvy na dětských tvářích. Děkujeme.


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru