Samari

Student Stiive Suvo Adhikary přijede do České republiky

Zde ho čekají nostrifikační zkoušky. To je poslední překážka k přijetí na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Držme mu palce.
Milí přátelé,

vám všem, kteří jste finančně přispěli a tím umožnili cestu ke vzdělání bangladéšskému studentovi Stiive Suvo Adhikarymu i vám, kteří jste pomáhali organizačně, s velkou radostí sděluji, že "náš student" s pomocí Boží přiletí v pátek dne 23.10.2015 do České republiky na nostrifikační zkoušky. Ty bude ve Zlíně vykonávat v pondělí 26.10. z informatiky a v úterý 27.10. ze zeměpisu.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně již Suva podmínečně přijala do bakalářského programu aplikované informatiky. Podmínkou nástupu do akademického roku 2015 - 2016 bude právě vykonání nostrifikační zkoušky.

Věřím, že Suvo zkoušky úspěšně vykoná a po vyřízení dlouhodobého víza do České republiky nastoupí k řádnému studiu na UTB.  

Za vaši podporu ještě jednou jménem humanitární organizace Samari, o.s., jménem Suva i jménem svým velmi děkuji.

Mgr. Alena Rusová
tel.: + 420 777 808 058
e-mail: alena.rusova@seznam.cz

 

 


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru