Samari

Studna pro Bangladéš

Průzračná tekutina představující život. Stejně jako květina ji potřebují k životu i lidé. Něco pro nás tak samozřejmého – čistá voda. Jedna z věcí, kterou v naší společnosti plýtváme, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Dalo by se říct, že v Bangladéši je vody dostatek a rozhodně bychom nelhali. Jenže to není taková voda, jakou ji známe my. Tamější voda je často kontaminovaná chemikáliemi a odpadky. Také obsahuje jisté množství arsenu. Přístup k čisté vodě nemá většina Bengálců.
Během naší návštěvy Bangladéše jsme vyslechli zoufalou prosbu učitele Sunila Chorei. Téměř 50 žáků z jeho školy nemá přístup k pitné vodě. Tu musí nosit z nedaleké vesnice vzdálené dva kilometry. Ručně vykopat studnu do hloubky 50 metrů – aby voda byla dostatečně čistá – si však nemohou z jejich skromného rozpočtu dovolit. Slíbili jsme, že se pokusíme najít štědrého sponzora v České republice.
A skutečně se nám to povedlo. Firma Flor Service z Kostelce přislíbila pomoc a díky jejímu štědrému daru 15.000 Kč, můžeme do Bangladéše zaslat dobrou zprávu: „Začněte hloubit studnu“. V roce 2012 tedy u školy Narayanpur vyroste nová studna, díky které budou mít děti přístup k čisté vodě. Firma Flor Service však není v pomoci pro Bangladéš nováček. Již třetím rokem podporuje provoz školy Guakhola na jihu země. Proto jim patří velký DÍK.

Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru