Samari

Surob Minjee, nový internátní student hledá spolusponzora

Surob je pilný student. Na konci minulého roku úspěšně ukončil studium na vesnické škole Anontorampur a složil zkoušky na internátní školu SAMS.

Studium na internátní škole je ale spjato s vyššími výdaji. To představuje i navýšení příspěvku od jeho sponzora. Ten si to však nemůže dovolit. Najde se někdo, kdo by přispíval na Surobovo studium částkou 180 Kč měsíčně (2160 Kč ročně)? Chlapci je z celkového daru hrazeno školné, ubytování, jídlo třikrát denně, školní pomůcky a uniforma.


Najde se spolusponzor pro Suroba?


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru