Samari

Ukrajina očima dobrovolníků

Valašskomeziříčský Klub zdraví ve spolupráci se Zdravým městem Valašské Meziříčí a zlínským humanitárním sdružením Samari uspořádal v prostorech Vegetariánské jídelny na Křižné ulici výstavu fotografií pod názvem Ukrajina očima dobrovolníků. Vernisáž se konala ve čtvrtek 21. února 2013 v 18 hodin a výstavu byla k vidění do 21. března 2013. Součástí zahájení byla beseda s účastníky bezplatných brigád na bývalé Podkarpatské Rusi a také malá ochutnávka v ukrajinském stylu.
Poté výstavu vystřídala jiná s názvem Naděje pro Bangladéš, kterou můžete shlédnout ve stejných prostorách do 21. dubna.

Přibližně osmdesát amatérských snímků od pěti přímých účastníků ukrajinských prázdninových brigád, uskutečňovaných v létech 2005 až 2011, přibližuje nejen různé formy pomoci českých dobrovolníků, ale také pohledy na zakarpatskou krajinu a všední život jejich obyvatel. Zaměřují se jak na oblast horské vesnice Rodnikovy Huty, kde se v režii několika neziskových organizací opravovala škola a ozdravovna pro děti z okolí Černobylu, tak na rovinatý kraj kolem Vinogradova, kde, opět díky dobrovolníkům, došlo k postupné revitalizaci kardiologického oddělení okresní nemocnice. Obě zmíněná místa mají s naší republikou jistou souvislost. Vinogradovskou nemocnici budovali za první republiky čeští stavitelé a za vznikem Rodnikovy Huty stojí naši podnikatelé, kteří tu ještě za Rakouska – Uherska zřídili sklářskou huť. Rozvojová pomoc koordinovaná občanskými sdruženími ze Zlína a Valašského Meziříčí však nebyla přínosem jen pro ukrajinské domorodce. Obohatila i samotné brigádníky. Přinejmenším, jak sami přiznávají, si začali vážit věcí, které předtím doma považovali za naprostou samozřejmost. 

Výstava se narodila v roce 2008 ve zlínském Samari. Její první verze nabízela pohled dvou dobrovolníků na  Podkarpatskou Rus mezi léty 2005 až 2007. Premiéra se odehrála pod záštitou hejtmana Libora Lukáše v přízemí zlínského Baťova mrakodrapu.

 

O rok později byla výstava obohacena o snímky Dominika a Petry, přímých účastníků prázdninové brigády ve vinogradovské nemocnici. Samari umístilo fotografie na vlastní panely, které bylo možno jednoduše přemísťovat z místa na místo. Inovovanou podobu měli jako první možnost zhlédnout absolventi policejní školy v Holešově. Expozice postupně navštívila hned několik zlínských štací. Kromě středních škol to byly například prostory Pracovního úřadu či Baťovy univerzity. 

 

Dobrovolnické centrum Samari je spolufinancováno z prostředků Zlínského kraje.

 

 


Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru