Samari

Vánoční koledování

V pátek 7.12. proběhl v Baťově vile již XII. ročník Vánočního koledování. Děkujeme všem, kteří se aukce zúčastnily.

Celkem bylo vydraženo 39 předmětů, výtěžek činil 18 550 Kč a bude věnován na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve Zlínském kraji a dětí v Bangladéši.

Děkujeme všem, kteří se aukce zúčastnily a podpořili tak dobrou věc. Také jsme velmi vděční paní radní Zlínského kraje, Michaele Blahové, za poskytnutí záštity k XII. ročníku Vánočního koledování a Zlínskému kraji za poskytnutí daru. Naše velké díky patří také Nadaci Tomáše Bati za dlouhodobé partnerství a poskytnutí nádherných prostor.

Děkujeme za spolupráci členům Senior Beat Club Zlín, dárcům, příznivcům a dobrovolníkům za příspěvky do aukce a pomoc při jejím konání, zvláště pak manželům Lažanským, za jejich významnou podporu. Nakonec bychom chtěli poděkovat také Střední škole gastronomie a obchodu za zajištění výborného rautu.

 

 

 


Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru