Samari

Výstava - Normální je pomáhat

Také letos se Samari, z.s. účastnilo výstavy neziskových organizací Normální je pomáhat. Jedná se o každoroční prezentaci činnosti neziskových organizací Zlínského kraje formou výstavních panelů. 

Cílem výstavy je zviditelnění a podpora dobrovolnictví a občanské angažovanosti. Organizace se představují na panelech. Panely jsou za prosklením přístavby Zlínského klubu 204 otočené směrem ven. Výstava je volně přístupná a navštívit ji můžete kdykoli. Výstava potrvá do 30.6.2018.

Na fotce ze slavnostního zahájení vernisáže dne 5. června 2018 se ze společného setkání raduje paní Michaela Blahová (krajská radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku), kamarádky ze spolupracujících neziskových organizací a Samari, z.s.


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru