Samari

Změna výše školného

Od 1.1.2017 jsme nuceni navýšit školné dětí.

Milí adoptivní rodiče,

Velmi si vážíme Vaší pomoci, kterou poskytujete chudým dětem v Bangladéši. Vaše podpora je velmi cenná a otevírá dětem cestu k lepší budoucnosti.

Poprvé od začátku našeho projektu jsme nuceni zvýšit školné pro děti. Důvodem k tomu kroku je neustálý růst kurzu dolaru vůči koruně. Snažili jsme se tuto změnu co nejvíce oddálit a doufali, že ČNB přestane uměle držet cenu dolaru nahoře. Bohužel jsme vyčerpali všechny naše finanční rezervy a nyní již není možné déle čekat.

Věříme, že tuto situaci pochopíte a nadále bude děti při studiu  podporovat.

Výše plateb od 1. ledna 2017 jsme nuceni upravit takto:

Denní student – 600 Kč za měsíc (7200 Kč ročně)

Internátní student – 800 Kč za měsíc (9600 Kč ročně)

Sirotek – 980 Kč za měsíc (11760 Kč ročně)

Věříme, že pochopíte tuto vynucenou změnu a zachováte přízeň projektu pomoci školákům v Bangladéši i nadále.


Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru