Samari

Zmírnění následků požáru

V sobotu 12. března 2011, deset dní poté, co Zuzana Ligenzová přednášela v Klubu zdraví Samari, zničil rozsáhlý požár do základů její dům na samotě v rekreační oblasti katastru obce Podkopná Lhota.

Ve spolupráci  občanských sdružení Samari a Pomoc bez hranic byly postižené rodině předány drobné materiální dary a nabídnuta možnost bezplatného výběru ošacení. Počítá se rovněž s dobrovolnickou výpomocí a v době, kdy to bude aktuální, s dodáním nejnutnějšího vnitřního vybavení, především nábytku. K tomuto účelu vázané finanční dary je možno posílat na pohotovostní krizový fond Samari sýpka ( číslo účtu 221 290 435/0300 ,var.symb. 777) nebo od pondělí do čtvrtku mezi sedmou a šestnáctou hodinu osobně předat ve zlínské kanceláři Samari na Burešově 4886. Dárci bude vystaveno potvrzení o převzetí daru, které jej oprávní k odečtení věnované částky ze základu daně.

Jménem rodiny Ligenzových všem, kteří se rozhodnout jakkoliv nadlehčit jejich nezáviděníhodnou situaci, předem co nejsrdečněji děkujeme.

Samari tým

Do pohotovostního fondu Samari sýpka přispěla na pomoc rodině Ligenzových firma WB Lacke s.r.o. ze Zlína - Lípy. S finančním darem můžete přispět i Vy.

Více na:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Velmi rozsáhlý požár domu na samotách u Podkopné Lhota


Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru