Samari

Druhý koncert pro zaplavené

V úterý 18. srpna v době od 14 do 17 hod. budou mít občané Zlína další možnost přispět na zakoupení školních pomůcek dětem a studentům ze zaplavených rodin v obci Jeseník nad Odrou. Na náměstí Míru se toho dne uskuteční druhý charitativní koncert hudební skupiny Gibon. První koncert se sbírkou se uskuteční 21. července a vynesl 5.753 korun. K předání financí na zakoupení školních pomůcek dojde ještě tento týden.

Dobrovolníci Samari ve „firemních“ tričkách se budou i tentokrát pohybovat kolem velké dřevěné pokladny zapůjčené z Městského divadla s letáčky v ruce. Je na nich fotografie dítěte, jak v gumácích kráčí vodním živlem poničenou ulicí jedné z nejpostiženějších obcí Jeseník nad Odrou, Dobrovolníci budou vyzývat kolemjdoucí k finanční spoluúčasti na zakoupení školních pomůcek pro celkem 61 dětí a studentů ve věku od 6 do 19 let. Finanční pomoc se dotkne 38 povodní zasažených rodin.

Při červencové sbírce Zlíňané do zapečetěné pokladny na náměstí darovali téměř 6.000 korun. Na strádající lidi v povodních myslela také 80-letá paní Olga Š., která za sebe a za svoji kamarádku paní H. přinesla rovných 20.000 korun. Celková pomoc jesenickým školákům přesáhne 60.000 korun.

„Na Vánoce jsme Jakubovi koupili jeho první aktovku, ale velká voda ji odnesla,“ svěřuje se jeho maminka. „Aktovku pro Terezu jsme sice zachránili, ale nemáme žádné sešity, pouzdro, pastelky...“ přidává se další maminka z Jeseníku. 12-leté Karolínce povodeň vzala nejen školní pomůcky, ale i dům a co nejhorší – tatínka.

Následky povodně budou místní obyvatelé likvidovat ještě dlouho. S pomocí dobrých lidí jim to určitě půjde lépe.

Číslo účtu veřejné finanční sbírky Samari, o.s. na pomoc zaplaveným je 231197664/0300, v.s.888.

Související články:


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru