Samari

Koncert pro zaplavené vynesl téměř 6.000 Kč

Na zakoupení školních pomůcek dětem ze zaplavených rodin v obci Jeseník nad Odrou Samari, o.s. díky koncertu hudební skupiny Gibon získalo 5.753 korun. Koncert se sbírkou proběhnul na náměstí Míru ve Zlíně v úterý 21. července. Rozpečetění pokladny se ale za účasti pracovnice Magistrátu města Zlína mohlo uskutečnit až následující den odpoledne.

V úterý 21.července se v době od 14 do 17 hodin na náměstí Míru ve Zlíně v tričkách Samari a s letáčky v ruce kolem velké dřevěné pokladny pohybovalo sedm dobrovolníků. Pokladnu laskavě zapůjčilo Městské divadlo Zlín. Odtud rovněž pocházel první finanční dar a to přímo z rukou ředitele PhDr. Antonína Sobka. „Taky vám něco přispěju,“ řekl skromně pan ředitel a vhodil ještě v divadle do pokladny tisíc korun. Poté pracovníci divadla zapečetěnou pokladnu na vozíku obětavě převezli na náměstí.

„Nenechala jsem se odradit tím, že někteří lidé příliš spěchali a neměli možnost věnovat nám čas, natož nějaký příspěvek,“ svěřila se dobrovolnice Jana Nosková. „Snažila jsem se přece získávat finance pro děti, které díky velké vodě přišly o všechno a možná ani nemají žádné prázdniny,“ dodala Jana při pohledu na kolem postávající, spokojené a zmrzlinu lízající zlínské školáky.

Skupina Gibon nejen zdarma zahrála, ale na zaplavené přispěla také tím, že z každého na náměstí prodaného CD do pokladny darovala 50 korun.

S nabídkou materiálního daru v podobě pastelek, voskovek, barev, skicáků a malých plyšových zvířátek za pracovníky Samari na náměstí přišla pracovnice Dětského centra Burešov paní Hrdá. „Máme nějaké výtvarné pomůcky navíc, takže je můžeme darovat těm potřebnějším. Jeden sponzor nám v dobré víře přivezl drobná plyšová zvířátka. Tyto hračky ale našim malým dětem nesmíme dávat. Věřím, že jesenickým školákům udělají radost,“ argumentovala paní Hrdá.

Výsledek sbírky všechny mile překvapil. Svědčí o tom, že občané Zlína mají v živé paměti události z povodní v roce 1997. Vědí, že odstraňování následků přírodní katastrofy bude ještě nějaký čas trvat. Proto je potěšující, že skupina Gibon Samari nabídla pokračování spolupráce při pomoci zaplaveným. V úterý 18.srpna se na témže místě uskutečnění další koncert se sbírkou na zakoupení školních pomůcek pro školáky ze zaplavených rodin v obci Jeseník nad Odrou.

Samari spolu s dalšími dvěma humanitárními organizacemi s názvy Pomoc bez hranic a Maranatha Help pracovala v Jeseníku nad Odrou dva týdny a plánuje další pomoc. Po dohodě s majiteli domů se bude v Jeseníku nad Odrou odborně ošetřovat zdivo protiplísňovým nástřikem, provádět nanášení sanačních omítek nebo místo nich instalovat sádrokarton. Do vytypovaných rodin se budou ve spolupráci s místním obecním úřadem rozvážet nové elektrospotřebiče, nábytek a také školní pomůcky zakoupené díky darům zlínských občanů.

Číslo účtu veřejné finanční sbírky Samari, o.s. na pomoc zaplaveným je 231197664/0300, v.s.888.

Související články:

Fotogalerie


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru