Samari

Požár na Kopné, měsíc poté

Do poloviny dubna, tedy zhruba do měsíce od 12.března, kdy rodině Ligenzových do základů vyhořel rodinný domek na Kopné, se k pomoci sledující zmírnění následků požáru připojily desítky lidí i několik organizací. Svým dílem přispělo i sdružení Samari. Kromě brigádnické výpomoci několika dobrovolníků zprostředkovalo rovněž předání finančního daru ve výši přesahující dvacet tisíc korun. Stěžejními dárci byli firma WB Lacke CZ, s.r.o. ze Štípy a dobrovolník František T. Samari si dovoluje dárcům a brigádníkům co nejsrdečněji poděkovat.


V současné době se na Kopné dokončuje celkový úklid lokality a jak říká majitel, třiadvacetiletý Vojtěch Ligenza, probíhá intenzívní zvažování dalšího postupu. Kopnou si totiž mnoho lidí spojuje s kratšími či delšími ozdravnými pobyty, které tu rodina Ligenzových už několik let pořádá. Nedávno vyhořelý dům, především jeho dokončovaná podkrovní část, měla sloužit k rozšíření ubytovacích možností příštích účastníků. 

Není bez zajímavosti, že nedílnou součástí poskytovaných terapií bývá rovněž práce na malé přilehlé biofarmě. Vypěstované produkty pak tvoří podstatnou část stravy přítomných klientů. Případní zájemci o dobrovolnickou výpomoc při obdělávání zeleninové zahrady či při dalších úpravách požárem poničené lokality se mohou přihlásit u vedoucí Dobrovolnického centra Samari, Johany Ajglové na telefonním čísle 777 123 100 nebo přímo u Vojtěcha Ligenzy, telefon 776 771 502.

Nejefektivnější formou pomoci však i nadále zůstávají finanční dary. Ty je možno poukázat na účet pohotovostního fondu Samari sýpka, č.ú. 221 290 435/0300 nebo od pondělí do čtvrtku v době od sedmi do šestnácti hodin osobně předat v kanceláři Samari na Burešově č. 25.                     


Související články

 • Zmírnění následků požáru

 • Samari, z.s.
  Burešov 4886
  760 01 Zlín
  Mobil: +420 775 702 866
  e-mail: samari@samari.cz
  www.samari.cz

  Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

  IČO: 22671951

  Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru