Samari

Brambory pro zaplavené

V sobotu 19. září do obce Jeseník nad Odrou putovalo 13.000 kilogramů brambor v celkové hodnotě 60.000 korun. Darovala je a bezplatnou dopravu zajistila soukromá zemědělkyně z Tlumačova paní Růžena Stašková. Samari, o.s. na realizaci akce přispěje částkou 9.000 korun a postará se o distribuci brambor. Samari spolu s dalšími dvěma humanitárními organizacemi s názvy Pomoc bez hranic a Maranatha Help pracuje v Jeseníku nad Odrou od 5.července 2009.

„Když chce někdo něco darovat, tak se neptá na motiv. Víme, že zaplavené lidi v Jeseníku nad Odrou čeká náročná zima, tak jim chceme pomoci alespoň tím, čím můžeme,“ říká manžel paní Růženy Staškové. „Děkuji těm, kteří brambory na poli ručně sbírali, bylo mezi nimi i několik dobrovolníků. Cením si také bezplatné dopravy brambor do Jeseníku. Vděčíme za to firmě Márius Pederson, a.s.,“ dodal pan Stašek.

V týdnu od 21.do 25.října vyšle Samari do Jeseníku nad Odrou jednoho svého dobrovolníka, který ve spolupráci s obcí pomůže s distribucí brambor. Do Jeseníku zamíří v nejbližší době také další kamion nábytku.

Samari tak navazuje na pomoc, kterou již této obci ve spolupráci se sdruženími Maranatha Help a Pomoc bez hranic poskytlo. Jednalo se o čtrnáctidenní brigádu při osekávání omítek a ošetřování zdiva a o dodávku přímé humanitární pomoci v podobě nábytku, matrací, ošacení apod. Samari zároveň přispělo částkou více než 50.000 korun 64 školákům a studentům obce ve věku od 6 do 19 let na nákup školních pomůcek.

Číslo účtu veřejné finanční sbírky Samari, o.s. na pomoc zaplaveným je 231197664/300, v.s. 888.

Související články:

Fotogalerie


Samari, z.s.
Družstevní 4237
760 05 Zlín
Mobil: +420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru